Add: Tiantan Road,Huling Industrial Zones, Jiyuan ,Henan ,China
18790023620
   Home  >  Contact us

Contact us

Company name : Jiyuan Zhongyuan Filter Co.Ltd

Contact: Sunny

Whatsapp:+86  18790023620

E-mail: info@jyzyfilter.com

Address: Tiantan Road,Huling Industrial Zones,Jiyuan ,Henan ,China

CATEGORIES

CONTACT US

Contact: Sunny

Phone: +86-18790023620

Tel: 18790023620

Email: info@jyzyfilter.com

Add: Tiantan Road,Huling Industrial Zones, Jiyuan ,Henan ,China